Árangur er
í fólkinu falinn

UM ATTENTUS

Attentus veitir þjónustu og ráðgjöf um allt sem snýr að rekstri út frá áherslum mannauðsstjórnunar. Þjónustan byggir á fagþekkingu, reynslu og metnaði. Við leggjum áherslu á einfaldar og skilvirkar leiðir sem stuðla að rekstrarárangri og starfsánægju.

Ráðgjafar okkar hafa allir unnið við stjórnun í íslenskum fyrirtækjum og hafa víðtæka þekkingu og reynslu á sviði mannauðsstjórnunar. Áhersla er lögð á náið samstarf við stjórnendur og góður stuðningur við innleiðingu og eftirfylgni tryggir góðan árangur.

Attentus – mannauður og ráðgjöf ehf. var stofnað árið 2007 af Árnýju Elíasdóttur, Ingu Björgu Hjaltadóttur og Ingunni Björk Vilhjálmsdóttur. Attentus er nú í eigu Drífu Sigurðardóttur, Guðríðar Sigurðardóttur, Ingu Bjargar Hjaltadóttur, Ingunnar Bjarkar Vilhjálmsdóttur og Sigríðar Þorgeirsdóttur. Allir eigendur starfa sem ráðgjafar hjá Attentus.

ÞJÓNUSTA

Mannauðsstjóri til leigu

Attentus sinnir mannauðsstjórnun í fyrirtækjum og stofnunum. Einföld og áhrifarík leið til að nýta tíma stjórnenda betur og auka rekstrarárangur.

Mannauðsstjóri til leigu

Attentus sinnir mannauðsstjórnun í fyrirtækjum og stofnunum. Einföld og áhrifarík leið til að nýta tíma stjórnenda betur og auka rekstrarárangur.

 • Þjónustan hentar öllum fyrirtækjum og stofnunum, ekki síst fyrirtækjum í vexti og á tímum breytinga.
 • Aðgangur að reynslumiklum hópi ráðgjafa með mikla faglega breidd sem veita stuðning og aðstoð á öllum sviðum mannauðsstjórnunar.
 • Regluleg viðvera mannauðsstjóra fer eftir þörfum viðskiptavinarins.
 • Umfang og kostnaður er í samræmi við þarfir og stærð vinnustaðarins.
 • Fagþekking, verkfæri og starfskraftar til að sinna stuðningi og stefnumótun, skipulagi, undirbúningi og framkvæmd verkefna.
 • Aðgengi að nýjungum á sviði mannauðsstjórnunar.
 • Náið samstarf við stjórnendur, eftirfylgni við innleiðingu og bein tenging aðgerða við rekstrarleg markmið.
 • Fyrirtæki sem hafa valið þessa leið hafa mörg náð auknum árangri í stjórnun mannauðsmála, betri rekstrarniðurstöðu með lægri kostnaði og aukinni ánægju starfsmanna.
Attentus hefur af sinni alkunnu fagmennsku komið að afar mörgum og ólíkum verkefnum hjá Öryggismiðstöðinni, allt frá mannauðsstjóri til leigu og markþjálfun fyrir stjórnendur, að því að leiða starfsþróunarverkefni innan félagsins og lögfræðilega aðstoð í kjarasamningum. Alhliða frábær þjónusta og samstarf sem hefur styrkt og eflt Öryggismiðstöðina í miklum vexti síðustu ára. Ragnar Þór Jónsson, forstjóri
Close

Þjálfun og starfsþróun

Hæfni starfsmanna er lykillinn að árangri. Við bjóðum áhrifaríkar leiðir við greiningu hæfni, fræðsluþarfa og við gerð þjálfunar- og starfsþróunaráætlana. Við önnumst einnig fræðslu og þjálfun fyrir stjórnendur og starfsfólk.

Þjálfun og starfsþróun

Hæfni starfsmanna er lykillinn að árangri. Við bjóðum áhrifaríkar leiðir við greiningu hæfni, fræðsluþarfa og við gerð þjálfunar- og starfsþróunaráætlana. Við önnumst einnig fræðslu og þjálfun fyrir stjórnendur og starfsfólk.

 • Greining hæfni og fræðsluþarfa finnur leiðir til að bæta frammistöðu og árangur með þjálfun, starfsþróun eða öðrum lausnum. Í kjölfar greiningar er gerð ítarleg starfsþróunar-/þjálfunaráætlun.
 • Klæðskerasaumuð námskeið fyrir stjórnendur og starfsmenn, t.d. um stjórnun, samskipti, starfsþjálfun, starfsþróunarsamtöl o.fl.  Lögð er áhersla á hagnýta þekkingu, skilvirkni og árangur.
 • Ráðgjöf um fræðslu og fræðsluefni. Sem dæmi má nefna námskeið, starfsþjálfun (e:Mentoring), rafrænt efni, s.s. fyrir snjallsíma og spjaldtölvur.
 • Aðstoð við teymi (e: Team Coaching) sem takast á við átaks- og breytingaverkefni og vilja ná góðum árangri hratt og örugglega.
 • Markþjálfun (e: Executive Coaching) fyrir stjórnendur og sérfræðinga.
Við hjá Nordic Visitor getum hiklaust mælt með samstarfi við Attentus í mannauðsmálum. Ásberg Jónsson, stofnandi og stjórnarformaður
Close

Úttektir og greiningar

Viltu vita hver staðan er í raun og veru? Greiningar s.s. viðhorfskannanir, launa- og jafnlaunagreiningar, undirbúningur jafnlaunavottunar, áreiðanleikakannanir, stjórnsýsluúttektir, stjórnendamat og ýmiss konar stöðumat sem tengist árangri á sviði mannauðsmála og rekstrar.

Úttektir og greiningar

Viltu vita hver staðan er í raun og veru? Greiningar s.s. viðhorfskannanir, launa- og jafnlaunagreiningar, undirbúningur jafnlaunavottunar, áreiðanleikakannanir, stjórnsýsluúttektir, stjórnendamat og ýmiss konar stöðumat sem tengist árangri á sviði mannauðsmála og rekstrar.

 • Vinnustaðagreiningar sniðnar að óskum og þörfum hverju sinni.
 • Áætlun, aðgerðir og aðstoð við innleiðingu breytinga í kjölfar greiningar.
 • Stjórnendamat auðveldar stjórnendum að átta sig á styrkleikum sínum og veikleikum og hvar tækifæri til umbóta liggja.
 • Launagreiningar kortleggja dreifingu launa og/eða bera laun vinnustaðarins saman við markaðslaun.
 • Jafnlaunagreiningar leggja mat á hvort vísbendingar séu um kynbundinn launamun á vinnustaðnum og  hvort þörf er á úrbótum.
 • Áreiðanleikakannanir (e: Human Resource & Cultural Due Diligence) eru gerðar í tengslum við kaup og sölu, við skráningu á markað og í tengslum við samruna og yfirtökur.
 • Undirbúningur jafnlaunavottunar skv. jafnlaunastaðli ÍST 85/2012 og verkefnastjórnun við innleiðingu.
 • Stjórnsýsluúttektir á stofnunum.
 • Niðurstöður settar fram á skýran hátt.
Við fengum Attentus til að aðstoða okkur við innleiðingu Jafnlaunastaðalins og áttum við þá einstaklega gott samstarf. Ráðgjafar Attentus hafa mikla þekkingu og reynslu á starfsmati, launagreiningum, jafnréttismálum og gæðamálum. Þessi viðamikla þekking kom sér sérstaklega vel í þetta verkefni þar sem þeir áttu auðvelt með að leiðbeina um þau verkefni sem nauðsynlega þurfti að vinna til þess að staðalinn yrði uppfylltur. Þetta varð til þess að flækjustig verkefnisins minnkaði til muna og vinnan við verkefnið gekk hratt og örugglega fyrir sig. Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka
Close

Ráðgjöf og þjónusta

Ráðgjöf okkar og þjónusta byggir á fagþekkingu og áratuga reynslu á öllum sviðum mannauðsmála, innri samskiptum og fræðslumálum, vinnurétti og kjaramálum, stjórnun og stefnumótun.

Ráðgjöf og þjónusta

Ráðgjöf okkar og þjónusta byggir á fagþekkingu og áratuga reynslu á öllum sviðum mannauðsmála, innri samskiptum og fræðslumálum, vinnurétti og kjaramálum, stjórnun og stefnumótun.

 • Ráðgjöf um stefnumótun í mannauðsmálum, starfs- og hæfnilýsingar, móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna, fræðslu og starfsþróun, starfsþjálfun (e. Mentoring), starfshvatningu, frammistöðumat og árangur, starfsþróunarsamtöl, ráðningar og starfslok, handbækur og vinnureglur, eineltismál, jafnréttismál, jafnlaunavottun, fjarvistastjórnun o.fl.
 • Vinnustofur með LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) sem er framsækin aðferð og hönnuð  til þess að ýta undir nýsköpun og bæta frammistöðu fyrirtækja. Aðferðin tryggir að þekking og innsýn allra kemur fram og fólk skuldbindur sig þeim ákvörðunum sem teknar eru. Efni LSP vinnustofu getur verið hvað sem er en algengar vinnustofur eru um samskipti,  hópefli og stefnumótun.
 • Stjórnunarráðgjöf um stefnumótun, stjórnskipulag, innleiðingu breytinga, markmiðssetningu, áætlanir, verkaskiptingu, ábyrgð, þjálfun stjórnenda, markþjálfun (e. Executive Coaching), árangursmælingar o.fl.
 • Ráðgjöf um skipulag innri samskipta og áherslur: Samskiptagreining, lausn ágreiningsmála,  val og notkun á boðleiðum, samskipta- og fundamenning, mótun samskiptastefnu, samskiptareglur, ákvarðanataka, o.fl.
 • Lögfræðiráðgjöf á sviði vinnuréttar, félagaréttar, samningaréttar, starfskjara og kjarasamninga, hæfnimat, ráðninga- og starfslokasamningar, áminningar, uppsagnir o.fl.
 • Ráðgjöf um val á mannauðskerfum.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur notið ráðgjafar og þjónustu Attentus á sviði mannauðsstjórnunar frá árinu 2013. Ráðgjafar Attentus hafa alhliða þekkingu og mikla reynslu á sviði mannauðsmála. Með samstarfi við Attentus hefur ráðuneytið notið framúrskarandi þjónustu sem hefur verið mikilvægur stuðningur við stjórnendur og starfsemi ráðuneytisins. Það sem einkennir störf Attentus er fagmennska, víðsýni og næmni við úrlausn verkefna. Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri
Close

EFST Á BAUGI

WorldatWork

Flott viðtal við hana Drífu okkar í WorldatWork / “Stereotypes of gender are not helpful. It’s about picking the right candidate.” https://www.worldatwork.org/workspan/2019/10/Bonus2-Iceland.pdf

more

Erlendur Stefánsson nýr ráðgjafi hjá Attentus

Erlendur Stefánsson hefur gengið til liðs við Attentus – mannauð og ráðgjöf. Erlendur verður hluti af jafnlaunateymi Attentus og sinnir að auki  verkefnum á sviði samfélagsábyrgðar, breytingastjórnunar og stefnumótunar.  Erlendur hefur góða þekkingu og reynslu á sviði stjórnkerfa, stefnumótunar, úttekta og vottana. Hann hefur starfað sem gæða- og þróunarstjóri á sviði sjávarafurða um árabil, síðast […]

more
GREINASAFN

Skráðu þig á póstlistann